Oferta edukacyjna

Oferujemy kształcenie absolwentom 8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych.

  • Licea o 3-letnim okresie nauczania są skierowane do absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum;
  • Licea 2-letnie i 2-letnie technikum skierowane są do absolwentów ZSZ lub posiadających wykształcenie średnie i pragną kontynuować naukę w szkołach policealnych;
  • W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszyscy niezależnie od typu ukończonej szkoły;

Nasze dokumenty (legitymacje, świadectwa, zaświadczenia) są respektowane przez wszystkie instytucje (nie tylko państwowe).

Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, co pozwala naszym absolwentom przystępować do egzaminów maturalnych i zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Każdy typ szkoły kończy się maturą. Niezależnie od wyniku matur nasi absolwenci mogą podjąć dalszą edukację w szkołach policealnych lub kursach kwalifikacyjnych na preferencyjnych warunkach.

Od 1 września 2012 roku uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych mogą podjąć naukę od klasy drugiej liceum!

Oferta edukacyjna
Przewiń do góry