Aktualna oferta

Aktualna oferta szkoleniowa 

LP

Nazwa kursu Cena za szkolenie 1 osoby

Ilość godzin edukacyjnych

1 Księgowość komputerowa

1200 zł

100

2 Księgowość w prowadzeniu działalności gospodarczej

350 zł

20

3 Obsługa programu PŁATNIK

360 zł

20

4 Obsługa programu SYMFONIA

360 zł

20

5 Obsługa programu OPTIMA

450 zł

35

6 Kadry i płace

850 zł

75

7 Pracownik administracyjno-biurowy

1000 zł

80

8 Auto-CAD

1200 zł

80

9 Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

1200 zł

80

10 Magazynier z obsługą programów fakturujących 1500 zł

120

11 Obsługa kas fiskalnych

220 zł

12

12 Założenie i prowadzenie sklepu internetowego

800 zł

40

13 Podstawy obsługi komputera

350 zł

30

14 Florysta – bukieciarz

800 zł

50

15 Manicure pedicure – stylizacja paznokci

1200 zł

46

16 Opiekunka osób starszych

800 zł

60

17 Masażysta I stopnia

1200 zł

70

18 Pierwsza pomoc przedmedyczna

90 zł

8

19 Język migowy 600 zł

30

20 Dietetyka podstawy sporządzania różnorodnych posiłków

600 zł

30

21 Tokarz – frezer

1200 zł

80

22 Fotografowanie I stopnia

500 zł

30

23 Kurs kroju i szycia

700 zł

50

24 Obsługa i eksploatacja urządzeń elektro-energetycznych 500 zł

40

25 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

800 zł

80

Dyrektor Placówki wyznaczył opiekunów merytorycznych do nadzoru nad szkoleniami.

Informacja zgodnie z RODO

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w Bochni, ul. Oracka 6, adres email: nck.bochnia.kursy@op.pl Celem zbierania danych jest umożliwienie przesyłania materiałów informacyjnych oraz handlowych dotyczących organizacji: kursów, konferencji, dofinansowania usług szkoleniowych, najmu powierzchni szkoleniowych.
  2. Celem zbierania danych jest także umożliwienie zarejestrowania klienta: firmy lub osoby w Bazie Usług Rozwojowych celem uzyskania dla klienta bonów dofinansowujących kursy i usługi doradcze od operatorów i urzędów.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów edukacyjnych prowadzonych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego, wydawania zaświadczeń i certyfikatów ukończenia szkoleń zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa prawidłowa realizacja powyższych celów.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia: dokumentacji szkoleniowej, wydawania stosownych zaświadczeń ukończenia kursów zgodnie ze statutem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty i osoby upoważnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy , licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Procedura reklamacyjna: każdemu uczestnikowi kursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej w siedzibie Placówki w terminie 14 dni od zakończenia kursu. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 30 dni od wpłynięcia reklamacji. Ewentualna rekompensata będzie ustalana indywidualnie dla każdego uczestnika.

Aktualna oferta
Przewiń do góry