Plan zajęć – liceum – (śr., czw)

ROZKŁAD ZAJĘĆ LO śr – czw

LICEUM
data1 LO B2 LO B, C3 LO B, C
Sala 1 PLSala 2 PLSala 3 PL
04.09.--------- mat j. pol.
05.09.--------- geogr geogr
11.09. j pol mat geogr
12.09. WOS j ang j. ang.
18.09. WOS mat j. pol.
19.09. WOS geogr geogr
25.09. WOS E mat geogr
26.09. j. pol. j ang j. ang.
02.10. fiz mat E j. pol.
03.10. j pol geogr geogr
09.10. fizj anggeogr
10.10. j anggeogr j. ang.
16.10. fizj.polmat
17.10. j polgeogr j. pol.
23.10. fizj angmat
24.10. j anggeogr j. ang.
30.10. fiz E j. pol.mat
31.10. PP geogrgeogr
06.11. j anggeogrmat
07.11. j. pol. j ang j. pol.
13.11. PPHiSmat
14.11. j ang j. pol. j. ang.
20.11. j polgeogrmat
21.11. PP j anggeogr
27.11. j ang j pol. mat
28.11. j pol geogr j. pol.
04.12. PPHiSmat
05.12. j. pol. j ang j. ang.
11.12. j ang j. pol.mat
12.12. PP E geogrgeogr E
18.12. j ang EHiSmat
19.12. j pol j ang j. pol.
02.01. geogrj. pol. j. ang.
08.01. geogrHiSmat
09.01. j pol. geogr j. pol.
15.01. geogr j ang Emat
16.01. geogr j pol. j. ang. E
22.01. geogr EHiSmat E
23.01. j pol E geogr E j. pol. E