Plan zajęć – liceum (pt., sb)

ROZKŁAD ZAJĘĆ LICEUM pt – sob

Datagodz.2 LO A3 LO A
sala PL sala PL
14.09.8:00 - 11:00 geogr mat
11:00 - 14:00 HiS mat
14:00 - 17:00 HiS j pol
21.09.8:00 - 11:00 j pol mat
11:00 - 14:00 j pol mat
14:00 - 17:00 j ang geogr
5.10.8:00 - 11:00 j pol mat
11:00 - 14:00 geogr mat
14:00 - 17:00 HiS geogr
12.10.8:00 - 11:00 j ang mat
11:00 - 14:00 HiS mat
14:00 - 17:00 geogr j ang
26.10.8:00 - 11:00 j pol mat
11:00 - 14:00 geogr mat
14:00 - 17:00 HiS geogr
09.11.8:00 - 11:00 j ang mat
11:00 - 14:00 HiS mat
14:00 - 17:00 geogr j pol
16.11.8:00 - 11:00 j pol mat
11:00 - 14:00 geogr mat
14:00 - 17:00 HiS geogr
30.11.8:00 - 11:00 j pol mat
11:00 - 14:00 HiS mat
14:00 - 17:00 j ang j ang
07.12.8:00 - 11:00 j pol geogr
11:00 - 14:00 geogr mat
14:00 - 17:00 HiS j pol
14.12.8:00 - 11:00 j ang mat
11:00 - 14:00 mat geogr
14:00 - 17:00 geogr j ang
04.01.8:00 - 11:00 mat j pol
11:00 - 14:00 geogr mat
14:00 - 17:00 j pol geogr
11.01.8:00 - 11:00 j ang mat
11:00 - 14:00 mat geogr
14:00 - 17:00 geogr j ang E
25.01.8:00 - 11:00 mat E j pol E
11:00 - 14:00 geogr E mat E
14:00 - 17:00 j pol E geogr E