Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2019 r.

ETAP PISEMNY – wszystkie zawody 18.06.2019 r. sala przy ul. Orackiej 6 PSP 2
godz. 10.00godz. 12.00godz. 14.00
A.68
M.17
M.18
E.07
A.61
M.12
B.33
A.36
AU.36
E.24
B.30
A.62
AU.62
M.42

Egzamin praktyczny
17.06.2019 r.
ul. Pod lipką 5
28.06.2019 r.
ul. Pod Lipką 5
29.06.2019 r.
ul. Pod Lipką 5
26-28.06.2019 r.
ul. Pod Lipką 5
9:0013:009:009:008:00, 12:00, 16:00
E.24
A.68
A.61
B.33
B.30A.36
AU.36
A.62

 UWAGA!!! Terminy egzaminów praktycznych dla kwalifikacji

M.18, M.12, M.18 i E.07 dostępne w sekretariacie szkoły