Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH VI-VII 2020 r.

ETAP PISEMNY – wszystkie zawody 23.06.2020 r.
Pod Lipką 5
godz. 10.00godz. 12.00godz. 14.00
BD.29
MG.18
AU.68
EE.05
MG.44
AU.61
EE.26
MG.43
AU.65
E.24

Egzamin praktyczny
22.06.2020 r.
Pod lipką 5
25.06.2020 r.
Pod Lipką 5
29.05.2020 r.
Pod Lipką 5
9:0013:0016:009:00
EE.26
AU.68
E.24
MG.43
AU.61
MG.44
M.44
AU.65
 

WYTYCZNE DO EGZAMINU

prosimy, aby zdający zgłosili się minimum na 30 minut przed godziną egzaminu
zdający muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, strój roboczy (egzamin praktyczny z BD.29, MG.18, EE.05), czarny długopis, rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę
bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi:
– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
– zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
– obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
– obowiązek zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych zdających oraz komisji egzaminacyjnej;
– unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną;
– niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym;
– zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
– szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy przynieść ze sobą butelkę wody pitnej;
– zaraz po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym;
– należy unikać przemieszczania się po szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej;
– czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos

Przewiń do góry