Egzamin zawodowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2018 r.

ETAP PISEMNY – wszystkie zawody 19.06.2018 r. sala przy ul. Orackiej 6 PSP 2
godz. 10.00godz. 12.00godz. 14.00
A.68
B.18
M.18
A.61
E.08
M.12
M.44
A.65
M.42

Egzamin praktyczny
26.06.2018 r.
ul. Oracka 6
26.06.2018 r.
ul. Pod Lipką 5
27.06.2018 r.
ul. Pod Lipką 5
29.06.2018 r.
ul. Pod Lipką 5
9:0013:0013:008:0015:00
A.68A.61M.42M.44A.65