Matura

Przypominamy słuchaczom!!!

Wstępne deklaracje maturalne składamy w sekretariacie szkoły do 30 września.

Absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość składania deklaracji do 7 lutego.

 • Na egzaminy pisemne należy zgłaszać się ok. 30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.
 • Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości z zdjęciem.
 • Obowiązuje pisanie długopisem tylko w kolorze czarnym.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO
język polski
język angielski
09-22 maja 2018 r.
05-25 maja 2018 r.
egzamin jest przeprowadzany w szkole według harmonogramów ustalonych w miesiącu kwietniu - do wglądu w sekretariacie
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
DataGodzina 9:00Godzina 14:00
04.05.2018 r.Język polski (PP)Język polski (PR)
07.05.2018 r.Matematyka (PP)———
08.05.2018 r.Język angielski (PP)Język angielski (PR)
09.05.2018 r.Matematyka (PR)——–
14.05.2018 r.Geografia (PR)
16.05.2018 r.———Historia (PR)

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH PODCZAS EGZAMINÓW PISEMNYCH;

 • Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (dostarcza szkoła – 1 na 25 osób)
 • Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (wzory dostarcza szkoła)
 • Geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty
 • Historia – lupa
 • Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty.

WYDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH: 3 LIPCA 2018 r.

w sekretariacie głównym przy ul. Pod Lipką 5 w godzinach urzędowania. Informacje telefoniczne dotyczące wyników egzaminu maturalnego nie będą udzielane.

EGZAMINY W TERMINIE DODATKOWYM.

Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym mogą przystąpić słuchacze, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać egzaminów w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Egzaminy odbędą się w okresie od 4 do 11 czerwca 201 8r. Harmonogram będzie dostępny w sekretariacie.

EGZAMINY W TERMINIE POPRAWKOWYM.

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić słuchacze, którzy:

 • przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów;
 • nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej;
 • złożyli deklarację przystąpienia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

 

Terminy egzaminów:

 • Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. godz. 9.00
 • Część ustna – od 21 do 22 sierpnia 2018 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w terminie od 11 sierpnia 2017 r.

Wydanie świadectw: 11 września 2018 r. w sekretariacie głównym przy ul. Pod Lipką 5 w godzinach urzędowania. Po informacje należy zgłosić się osobiście.