Matura

Przypominamy słuchaczom!!!

Wstępne deklaracje maturalne składamy w sekretariacie szkoły do 30 września.

Absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość składania deklaracji do 7 lutego.

 • Na egzaminy pisemne należy zgłaszać się ok. 30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.
 • Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości z zdjęciem.
 • Obowiązuje pisanie długopisem tylko w kolorze czarnym.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO
język polski
język angielski
09-22 maja 2019 r.
06-25 maja 2019 r.
egzamin jest przeprowadzany w szkole według harmonogramów ustalonych w miesiącu kwietniu - do wglądu w sekretariacie
CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
DataGodzina 9:00Godzina 14:00
06.05.2019 r.Język polski (PP)Język polski (PR)
07.05.2019 r.Matematyka (PP)———
08.05.2019 r.Język angielski (PP)Język angielski (PR)
09.05.2019 r.Matematyka (PR)——–
10.05.2019 r.biologia (PP)
biologia (PR)
WOS (PP)
WOS (PR)
14.05.2019 r.Język niemiecki (PP)——–
15.05.2019 r.geografia (PP)
geografia (PR)
——–
20.05.2019 r.fizyka i astronomia (PP)
fizyka i astronomia (PR)
historia (PP)
histora (PR)

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH PODCZAS EGZAMINÓW PISEMNYCH;

 • Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (dostarcza szkoła – 1 na 25 osób)
 • Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (wzory dostarcza szkoła)
 • Geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty
 • Historia – lupa
 • Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty.

WYDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH: 4 LIPCA 2019 r.

w sekretariacie głównym przy ul. Pod Lipką 5 w godzinach urzędowania. Informacje telefoniczne dotyczące wyników egzaminu maturalnego nie będą udzielane.

EGZAMINY W TERMINIE DODATKOWYM.

Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym mogą przystąpić słuchacze, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać egzaminów w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Egzaminy odbędą się w okresie od 3 do 14 czerwca 2019 r. Harmonogram będzie dostępny w sekretariacie.

EGZAMINY W TERMINIE POPRAWKOWYM.

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić słuchacze, którzy:

 • przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów;
 • nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej;
 • złożyli deklarację przystąpienia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

 

Terminy egzaminów:

 • Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. godz. 9.00
 • Część ustna – od 20 do 21 sierpnia 2019 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w terminie od 9 sierpnia 2019 r.

Wydanie świadectw: 11 września 2019 r. w sekretariacie głównym przy ul. Pod Lipką 5 w godzinach urzędowania. Po informacje należy zgłosić się osobiście.

 

Przewiń do góry