Kursy kwalifikacyjne

Kursy kwalifikacyjne

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (zawiera 2 kwalifikacje do realizacji):

 • A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
  Na tym kursie posiądziesz wiedzę z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania oraz zmiany koloru włosów.
 • A.23 projektowanie fryzur.
  Tutaj udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie wykonywania projektów fryzur oraz stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych po potwierdzeniu kwalifikacji A.19 uzyskają dyplom technika po uzupełnieniu tylko kwalifikacji A.23.

TECHNIK EKONOMISTA (zawiera 2 kwalifikacje do realizacji):

 • A.35 planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
  Ten kurs nauczy Cię organizować działalność gospodarczą i obliczać podatki, prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, sporządzać plany, analizy i sprawozdania
 • A.36 prowadzenie rachunkowości
  Na tym kursie dowiesz się jak dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze, prowadzić i rozliczać inwentaryzacje, sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe

Warunkiem uzyskania tytułu technika jest zaliczenie wszystkich kwalifikacji.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (zawiera 2 kwalifikacje do realizacji):

 • A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
  Ten kurs nauczy Cię rozliczania wynagrodzeń, podatków i innych danin publicznych oraz sporządzania dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • A.36 prowadzenie rachunkowości
  Na tym kursie dowiesz się jak dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze, prowadzić i rozliczać inwentaryzacje, sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe

Warunkiem uzyskania tytułu technika jest zaliczenie wszystkich kwalifikacji.

TECHNIK BUDOWNICTWA (zawiera 3 kwalifikacje do realizacji):

 • B.18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  Ten kurs nauczy Cię wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich, mieszanek betonowych, murowanych konstrukcji budowlanych, tynków, remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • B.30 sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.
  Tutaj nauczysz się sporządzania kosztorysów i przygotowywania dokumentacji przetargowej
 • B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
  Absolwent tego kursu będzie przygotowany do: organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu, budowy i wykonania robót ziemnych, robót budowlanych stanu surowego, budowlanych robót wykończeniowych, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, po potwierdzeniu kwalifikacji B.16 lub B.18 lub B.20 uzyskają dyplom technika po uzupełnieniu kwalifikacji B.30 i B.33

TECHNIK ELEKTRYK (zawiera 3 kwalifikacje do realizacji):

 • E.7 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
  Ten moduł przygotuje cię do montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8. montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.
  Ten moduł przygotuje cię do montażu i konserwacji instalacji elektrycznych
 • E.24. eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
  Absolwent tego kursu będzie przygotowany do m.in. do określania wymagań eksploatacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, organizacji i nadzoru prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, po potwierdzeniu kwalifikacji E.7.i E.8 uzyskają dyplom technika po uzupełnieniu kwalifikacji E.24.

TECHNIK MECHANIK (zawiera 2 kwalifikacje do realizacji):

 • M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
  Tutaj poznasz m.in. rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń, stosowanie metody montażu maszyn i urządzeń; wykonywanie montażu połączeń, zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń, charakteryzowanie procesów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń, określanie przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń, wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych maszyn i urządzeń.
 • M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
  W tym module nauczysz się przygotowywać konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki, Wykonywać obróbkę na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, przygotowywać obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki, wykonywać obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
 • M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
  Wiedza jaką tu zdobywasz to: wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej, wykonywanie połączeń materiałów, naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
  Na tym kursie posiądziesz wiedzę na temat organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń oraz nadzorowania przebiegu produkcji, stosowania programów do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji, kontrolowania parametrów jakościowych procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, po potwierdzeniu kwalifikacji M.17 lub M.19 lub M.20 uzyskają dyplom technika po uzupełnieniu kwalifikacji M.44

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (zawiera 2 kwalifikacje do realizacji):

 • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
  Na tym kursie nauczysz się planować i kalkulować koszty imprez i usług turystycznych, rezerwować imprezy i usługi turystyczne realizacja imprez i usług turystycznych.
 • T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.
  Uczestnik tego kursu zapozna się z prowadzeniem informacji turystycznej, prowadzeniem sprzedaży usług i imprez turystycznych, rozliczaniem imprez i usług turystycznych.

Warunkiem uzyskania tytułu technika jest zaliczenie wszystkich kwalifikacji.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (zawiera 2 kwalifikacje do realizacji):

 • A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  Na tym kursie nauczysz się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i zabiegów upiększających twarzy
 • A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
  Uczestnik tego kursu zapozna się z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała oraz zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp

Warunkiem uzyskania tytułu technika jest zaliczenie wszystkich kwalifikacji.

TECHNIK ADMINISTRACJI (zawiera 1 kwalifikację do realizacji):

 • A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji
  Na tym kursie nauczysz się przygotowywania dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, prowadzenia postępowania administracyjnego oraz sporządzania analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

Warunkiem uzyskania tytułu technika jest zaliczenie tej kwalifikacji.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawiera 3 kwalifikacje do realizacji):

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 7 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.
  Uczestnik tego kursu nauczy się diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  Na tym kursie nauczysz się diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  Uczestnik tego kursu nauczy się organizowania obsługi pojazdów samochodowych i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, po potwierdzeniu kwalifikacji M.18 uzyskają dyplom technika po uzupełnieniu kwalifikacji M.12 i M.42 lub po potwierdzeniu kwalifikacji M.12 uzyskają dyplom technika po uzupełnieniu kwalifikacji M.18 i M.42

Przewiń do góry