Licea 2, 3 letnie

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

  • W Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych nauka trwa 3 lata (6 sem), zajęcia odbywają sie 2 razy w tygodniu w godzinach 16.00 – 19.00;
  • W Liceum Uzupełniającym dla dorosłych nauka trwa 2 lata (4 sem), zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu w godzinach 16.00 – 19.00;

Każdy typ szkoły kończy się maturą. Niezależnie od wyniku matur nasi absolwenci mogą podjąć dalszą edukację w szkołach policealnych lub kursach kwalifikacyjnych na preferencyjnych warunkach.

Od 1 września 2012 roku uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych mogą podjąć naukę od klasy drugiej liceum!

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży to oferta dla niepełnoletnich gimnazjalistów. Nauka odbywa się w systemie dziennym. Uczeń może wybrać 2 z 10 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Po 3 latach edukacji przystępuje do egzaminu maturalnego. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą kontynuować naukę w naszym Centrum w szkołach policealnych lub w kwalifikacyjnych kursach zawodowych bądź podjąć studia wyższe.

Przewiń do góry