Szkoły Policealne

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum lub technikum kształcący w kwalifikacji:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Technik administracji

Technik administracji – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum lub technikum kształcący w kwalifikacji:

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.

Technik BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy -1,5-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum lub technikum kształcący w kwalifikacji: 

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 •  kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią
  w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 •  opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 •  oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik informatyk

Technik informatyk– 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum lub technikum kształcący w kwalifikacjach:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
  peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
  a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  b) administrowania systemami operacyjnymi,
  c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
  d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 •  w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz
  bazami danych:
  a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  c) programowania aplikacji internetowych,
  d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.
Przewiń do góry