Technikum

2-letnie technikum – Technik elektryk

Technik elektryk – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (pt, sob) w kwalifikacjach:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

2-letnie technikum – Technik mechanik

Technik mechanik – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (pt, sob) w kwalifikacjach:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń;

2-letnie technikum -Technik budownictwa

Technik budownictwa – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (pt, sob) w kwalifikacjach:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

2-letnie technikum – Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (piątki, soboty) w kwalifikacjach:

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23. Projektowanie fryzur

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur;
 • wykonywania projektów fryzur.

2-letnie technikum – Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (pt, sob) w kwalifikacjach:

A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

2-letnie technikum – Technik ekonomista

Technik ekonomista – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (pt, sob) w kwalifikacjach:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzenia rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

2-letnie technikum – Technik rachunkowości

Technik rachunkowości – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (piątki, soboty) w kwalifikacjach:

A.36. Prowadzenie rachunkowości
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowości;
 • rozliczania danin publicznych;
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzania analizy finansowej.

2-letnie technikum – Technik administracji

Technik administracji – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (piątki, soboty) w kwalifikacji:

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.

2-letnie technikum – Technik obsługi turystycznej

Technik obsługi turystycznej – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (pt, sob) w kwalifikacjach:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania działalności turystycznej;
 • organizowania imprez i usług turystycznych;
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

2-letnie technikum – Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych – 2-letni, zaoczny system nauczania dla absolwentów liceum, technikum, gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (pt, sob) w kwalifikacjach:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
 • organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
Przewiń do góry